Vakar Regionų verslo plėtros asociacija į svečius pasikvietė autoritetingą ekonomistą Gitaną Nausėdą. Diskusiją suorganizavo ir vedė regionų verslo plėtros asociacijos prezidentas Vaidas Šalaševičius. Diskusijoje dalyvavo apie 30 verslininkų iš Marijampolės, Vilkaviškio, Lazdijų bei Kazlų Rūdos.

Buvo aptarta verslo situacija ir išsakytos problemos. Atkreiptas dėmesys, kuo jos skiriasi nuo sostinės ir kitų didmiesčių.Susirinkime sutartinai buvo išsakytos pagrindinės problemos: stambaus verslo koncentracija, didelė emigracija ir besitraukianti rinka, viešųjų pirkimų sistema ir jų organizavimas, savivaldybių ar regionų neišskyrimas pagal problematiką, į tai neatsižvelgiama nustatant minimalią algą ar NPD mokesčius, kontroliuojančių institucijų darbo kokybė, negatyvus ir griežtas požiūris į smulkų verslininką, tačiau atlaidus, silpnas, kartais net “užsimerkiantis” į nelegalų verslą šešėlyje.

Diskusijos metu buvo iškelta idėja mažinti PVM ir diferencijuoti minimalų darbo užmokestį pagal savivaldybes. G.Nausėda akcentavo, jog mažinti PVM yra galbūt gera idėja. PVM mažinimas yra puikiai pasiteisinęs Rumunijoje. Aišku, turi būti įtvirtinti saugikliai ir  kontrolė turi būti vykdoma ne kažkada po pusės metų, bet nuo pirmųjų dienų. Rumunija gali būti mums, Lietuvai, geras pavyzdys. Minimalaus darbo užmokesčio diferencijavimas irgi gali būti įgyvendinamas, aišku, valstybė turi šiuo klausimu „įšaldyti grindis“.

Dėl PVM mažinimo verslininkų nuomonės išsiskyrė. Vieni teigė, jog verta būtų aplamai mažinti PVM o kiti siūlė PVM mažinti tik svarbiausioms prekių/paslaugų grupėms. Taip būtų daugiau uždirbama ir galiausiai pasijustų nauda verslui ir darbuotojui. Kita dalis verslininkų teigė, jog PVM mažinimas visiškai neturi reikšmės.Regionų verslo plėtros asociacijos prezidentas V.Šalaševičius pasiūlė aplamai keisti požiūrį į verslą ir verslininkus. Šiandieną verslininkas yra suprantamas kaip stambaus kapitalo atstovas, nesidalinantis pelnu, mokantis žemus atlyginimus darbuotojams ir juos išnaudojantis, darantis neteisėtą įtaką politikams. V.Šalaševičiaus teigimu didžiąją dalį verslo sudaro paprasti žmonės dirbantys pagal individualią veiklą arba verslo liudijimą, tai yra tie, kurie patys mokasi mokesčius, dirba su klientais, stengiasi kūrybiškai išgyventi. Skaičiaus prasme mažų įmonių (iki 10 darbuotojų) sudaro iki 80 proc. visų bendro įmonių skaičiaus, todėl turi būti keičiamas negatyvus požiūris į verslą, nes kiekvienas apsidairęs savo aplinkoje ras tokį sunkiai dirbantį žmogų.

Baigiantis diskusijai G.Nausėda apibendrino išsakytas mintis ir patarė regiono smulkiems ir vidutiniams verslininkams aktyviau vienytis, ir „garsiau“ kalbėti. Tik taip jų išsakytos problemos ir siūlymai bus girdimi ir į jų siūlymus bus atsižvelgta vykdant šalies politiką.