Sūduvos
pramonės
ir verslo
asociacija

Asociacija įregistruota 2016 metais, jungia Sūduvos krašto įvairių pramonės ir verslo šakų įmones, mokslo įstaigas.

 

Sūduvos
pramonės
ir verslo
asociacija

Asociacija įregistruota 2016 metais, jungia Sūduvos krašto įvairių pramonės ir verslo šakų įmones, mokslo įstaigas.

 

„Jeigu tu manai, kad gali tai padaryti, arba, jei manai, kad to negali padaryti – bet kuriuo atveju esi teisus.“

– Henry Ford, kompanijos „Ford“ steigėjas.

„Sukurti reputaciją užtrunka 20 metų ir 5 minutes ją sužlugdyti. Jei apie tai galvosi, daug dalykų darysi kitaip.“

– Bill Gates, „Microsoft“ įkūrėjas.

„Žinojau, kad jeigu man nepavyks, tai dėl to nesigailėsiu, bet tikrai gailėsiuosi nepabandęs.“
-Jeff Bezos, „Amazon“ steigėjas ir vadovas.

NAUJIENOS

NARIAI

Vienijame Sūduvos krašto verslus ir verslius žmones

Kartu Esame Stipresni

Siekiame kartu augti ir atstovauti nariams, vienijant verslo, mokslo ir visuomenės interesus.

 

Vienijame narių