Susirinkimą pradėjo SPIVA prezidentas Vaidas Šalaševičius pasidžiaugęs, jog asociacijos veikla yra įgavusi pilną tempą, o tai byloja ir išaugęs narių skaičius – per metus SPIVA pasipildė bene 10-a naujų narių.

SPIVA veiklos ataskaitinis susirinkimas

SPIVA veiklos ataskaitinis susirinkimas

Prezidentas įsitikinęs, kad Sūduvos pramonės ir verslo asociacija tapo ryškia verslo pasaulio dalyve ne tik Sūduvos regione, bet ir visoje šalyje – praėjusią savaitę SPIVA valdybos nariai dalyvavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidento rinkimuose, kuriuos šiais metais, po itin atkaklių rinkimų, kelių balsų persvara laimėjo antrajai kadencijai išrinktas Vidmantas Janulevičius, o perrinktasis vadovas žada šiemet skirti daugiau dėmesio būtent Sūduvos kraštui.

Veiklos ataskaitą asociacijos nariams pristatė SPIVA prezidentas Vaidas Šalaševičius

Pristatydamas praėjusių metų veiklos ataskaitą, V. Šalaševičius supažindino su informacija, jog šiuo metu SPIVA vienija jau net 46 narius, o jų kuriama apyvarta viršija 400 mln. eurų.

Ne mažiau svarbiu įvykiu, anot prezidento, tapo ir šiais metais įkurta Marijampolės verslo taryba.

Siekiant plėtoti verslo ryšius, SPIVA savo nariams organizavo keletą renginių, tarp kurių susitikimas su operos solistu Edmundu Seiliumi, politologijos ekspertu Linu Kojala ir kitais.

SPIVA savo nariams surengė platų spektrą renginių

Renginių metu asociacijos nariai turėjo galimybę susipažinti su ES ir valstybės teikiamomis finansinėmis priemonėmis – šis klausimas itin aktualus regione, dėl menko ES paramos įsisavinimo krašte.

Tęsdamas SPIVA veiklos ataskaitą, prezidentas Vaidas Šalaševičius priminė apie glaudų bendradarbiavimą su Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmais, vietos valdžios institucijomis.

Sėkmingas verslas vystomas tik gebant įsiklausyti į kylančias problemas ir komunikuojant tarpusavyje, todėl šiais metais pirmą kartą SPIVA narių susirinkimai vyko ir aplankant organizacijos narius, taip sužinant nežinotų dalykų apie juos ir parodant jiems reikiamą dėmesį.

SPIVA nuolat rengia ir tradicinius verslo pietus, taip reikiamais klausimais diskutuojant neformalioje aplinkoje, o žinios apie asociacijos verslą nuolat skleidžiamos ir nacionalinėse bei regioninėse žiniasklaidos priemonėse.

Pritarus prezidento V. Šalaševičiaus veiklos ataskaitai, nariai buvo supažindinti su finansine Sūduvos pramonės ir verslo asociacijos metine ataskaita.

Prezidentas pabrėžė, kad asociacija sugeba išsilaikyti iš surenkamų narių mokesčių, todėl didesnių problemų nekyla.

Vienbalsiai pritarus ir finansinei ataskaitai, žodį tarė SPIVA valdybos pirmininkas Klemencas Agentas.

SPIVA nariams nuveiktus darbus pristatė valdybos pirmininkas Klemencas Agentas

Verslininkas savo kalboje padėkojo LPK prezidentui Vidmantui Janulevičiui, už skiriamą neeilinį dėmesį Sūduvos kraštui. K. Agentas mano, kad Marijampolės verslo tarybos sukūrimas yra itin svarbus žingsnis, suvienijant politikus ir verslininkus, nes iki šiol to neretai pritrūkdavo.

SPIVA valdybos pirmininkas akcentavo būtinybę ir toliau didinti asociacijos narių skaičių, nes kuo daugiau narių, tuo stipresni verslai ir pati asociacija, atrandama daugiau galimybių sėkmingam abipusiam bendradarbiavimui tarp smulkaus ir stambaus verslo, todėl nereikia gręžtis atgal, o būtina ir toliau judėti į priekį.

Prisidėti prie paramos Ukrainai kviečia asociacijos narys Ugnius Alaunis

Prisidėti prie paramos Ukrainai kviečia asociacijos narys Ugnius Alaunis

Susirinkimo metu įvyko ir pasikeitimas valdybos narių gretose – iš asociacijos narių pasitraukus vienai įmonei, į valdybos gretas išrinktas UAB „Statybos ritmas“ vadovas Danielius Pečiulis.

 

Prisidėti parodant gerą valią ir padėti karo niokojamai Ukrainai, asociacijos narius paragino jos narys Ugnius Alaunis, kitą šeštadienį Marijampolės Marijonų sode organizuojantis visą dieną trunkantį paramos Ukrainai renginį (įėjimas – nemokamas, auka – savanoriška).

„Nortus“ vykdančiojo vadovo Mariaus Skersio pristatymas

Vakar organizuotas SPIVA susirinkimas baigtas nario pažymėjimo įteikimais naujiems ir anksčiau jų neatsiėmusiems nariams bei „Nortus“ vykdančiojo vadovo Mariaus Skersio pristatymu apie veikos meistriškumo geriausias praktikas įmonėse.