VEIKLOS SRITYS

Verslo ir mokslo bendradarbiavimas

Verslo įvaizdžio gerinimas visuomenėje

Narių interesų atstovavimas

Naujų narių pritraukimas

Asociacijos finansavimo pritraukimas

Verslo ir kultūros bendradarbiavimas