Strategija

MISIJA IR VIZIJA

  • 9Misija – atstovauti nariams, vienijant verslo, mokslo, kultūros ir visuomenės interesus.
  • 9Vizija – vedanti ir atvira verslo organizacija, kurioje narystė yra naudinga ir garbinga.

STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS

  • 9Verslo ir mokslo bendradarbiavimas
  • 9Verslo įvaizdžio gerinimas visuomenėje
  • 9Narių interesų atstovavimas
  • 9Naujų narių pritraukimas
  • 9Asociacijos finansavimo pritraukimas
  • 9Verslo ir kultūros bendradarbiavimas