Sūduvos pramonės ir verslo asociacija šaukia eilinį visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks Marijampolėje 2023 m. gegužės 25 d. 15 val.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

  1. Pramonininkų asociacijos atstovų ir kitų svečių sveikinimai ir įžanginė kalba. Lietuvos pramonininkų konfederacijos direktorius Ričardas Sartatavičius ir viceprezidentas, atsakingas už regionus, Alvydas Stulpinas pristatys LPK veiklą, vykdomus projektus bei bendrą pramonės situaciją ir verslo perspektyvas šiais skelbiamos recesijos metais.
  2. SPIVA prezidento Vaido Šalaševičiaus 2022-2023 m. veiklos ataskaita.
  3. Praėjusių finansinių metų SPIVA ataskaitos pristatymas ir jos tvirtinimas.
  4. Pranešimai: Laimono Bazanovo (Regiono nekilnojamojo turto paslaugų centro vadovas) pranešimas „Nekilnojamojo turto rinkos apžvalga Sūduvoje prieš COVID pandemiją ir po bei prasidėjus karui Ukrainoje“.
  5. Kiti klausimai.

SPIVA narių visuotinio susirinkimo vieta:

  • Vieta: Mercure viešbutyje – J. Basanavičiaus a. 8, LT-68308 Marijampolė.
  • Data: 2023 gegužės 25 d. (ketvirtadienis),
  • Laikas: 15.00 val.