Gegužės 4 d. Marijampolėje veikiančios verslo asociacijos – Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų Marijampolės filialas (KPPAR), atstovaujama tarybos pirmininko Vyganto Subačiaus, ir Sūduvos pramonės ir verslo asociacija (SPIVA), atstovaujama prezidento Vaido Šalaševičiaus, – pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

KPPAR ir SPIVA susitarė bendradarbiauti ir siekti bendrų tikslų / iš kairės V. Subačius ir V. Šalaševičius

Susitikimo metu apžvelgta abiejų organizacijų istorija, pasidžiaugta bendromis ligšiolinėmis veiklomis bei išreikštas noras toliau bendradarbiauti, skatinant vietos verslus aktyviau augti, gilinti žinių bagažą ir naudotis ES paramos lėšomis.

SPIVA valdybos pirmininkas Klemencas Agentas kvietė skirti dėmesio ne tik verslo atstovavimui, bet ir vietos švietimui ir kultūrai – buvo paliesti finansinio raštingumo ir Sūduvos identiteto klausimai.

SPIVA ir KPPAR atstovai

SPIVA ir KPPAR atstovai

KPPAR Marijampolės filialo direktorė Kristina Grigė ir SPIVA vykdantysis direktorius Paulius Liškauskas pasidalino organizacijų veiklos patirtimis.

Abi organizacijos, šiuo metu vienijančios iki 100 narių, tikisi sėkmingai atstovauti Marijampolės verslo bendruomenę, kartu bendradarbiaujant su vietos kultūros, švietimo, sporto ir valdžios atstovais.